Bestyrelse
Bestyrelsesmedlemmer
File
June S. Thomsen
Formand
LC
Louise Christensen
Kasserer
File
Helle Kjær
Næstformand
På valg

Formanden og næstformand er på valg i ulige år.


Kassereren er på valg i lige år.