Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer

Profile Image
Formand
June Sejrup Thomsen
Profile Image
Næstformand
Helle Kjær
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Henrik Østergaard Jensen
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Jørgen Eskesen
Suppleant
Tobias Kaihøj

På valg

Formanden og næstformand er på valg i ulige år.

Kassereren er på valg i lige år.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i U/Lige år.

Suppleant er på valg lige år.